Skinuto sa portala ZOS radio Tešanj nakon intervencije politike

Ovaj tekst je objavljen na portalu radio ZOS Tešanj dana 07.06.2022 god ali nakon intervencije prozvanih u tekstu isti je skinut od strane uredništva ZOS-a

 

Piše: Hajrudim Redzović

 

Izgradnja benzinske pumpe  – „privredni razvoj“!?

Podsjetimo na činjenice o kojima smo pisali još prošle godine. Mahmutagić je izlobirao da se na Općinskom vijeću Maglaj izmijeni regulacioni plan kako bi se, de facto, privatnom investitoru Edisu Džiniću („Džino“, d.o.o. Maglaj) omogućilo da na gradskoj raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja sagradi benzinsku pumpu. To je proglašeno javnim interesom. Javnim! „I to bez naše saglasnosti, jer su naše kuće udaljene pet metara od planirane benzinske pumpe. I bez obzira na to što se 250 građana Maglaja peticijom izjasnilo protiv promjene regulacionog plana i izgradnje spornog objekta“, uzbuđeno je zagalamio Amir Mačković, jedan od građana kojima su povrijeđena prava. On kaže da „postoji još niz ‘namjernih grešaka’ općinske administracije u proceduri koja je prethodila glasanju na Općinskom vijeću“, ali o njima ćemo u jednom od narednih nastavaka ove priče. „Ovdje je važniji interes pojedinca, nego interes građana“, uglas su izjavili Amir Huseinbašić i Ibrahim Mačković, čije se kuće takođe graniče sa placem na kojem je općinska vlast stvorila pretpostavke (čitaj: pogodovala) da se sagradi benzinska pumpa.

Za izmjenu maglajskog regulacionog plana, uz SDP-ove, glasala je tada (2021.) i većina vijećnika SDA. Kako su to objasnili? Jasmin Begić iz SDA izmjenu regulacionog plana kojim se omogućava izgradnja benzinske pumpe pravda – „privrednim razvojem“, općinskim službama koje su pripremile prijedlog izmjene regulacionog plana – „vjeruje“, a nezadovoljne građane koji su direktno ugroženi – „upućuje na sud“. Begić je na sjednici još rekao „MI nismo relevantni“, gdje je naglasak na ovo MI, a to su vijećnici Općinskog vijeća koji bi trebalo da donose odluke u interesu građana. „Ko vas jebe, građani!“, nije izborna godina kao što je bila 2016., kada su Mahmutagić i Begić osluškivali raspoloženje građana koji su se tada zvali glasači. Tako su, dakle, rezonovali prošle godine kada su bahato mijenjali regulacioni plan, ali ovo je 2022. i izbori su se ozbiljno približili. Da li će ih kazniti glasači, ili će ih preduhitriti organi gonjenja?

Koliko košta promjena „političkog mišljenja“?

Prije šest godina (2016.), SDA koja je tada u Maglaju imala većinu, prvi put je inicirala izmjenu urbanističkog plana kako bi se na kružnom toku dozvolila gradnja benzinske pumpe. Zbog izričitog protivljenja građana, i još izričitijeg protivljenja (tada opozicionog) SDP-a, SDA je povukla prijedlog izmjene regulacionog plana. Danas, šest godina poslije, nekada principijelni SDP promijenio je mišljenje. I SDA je promijenila, ali to je očekivano od stranke koja ima tradiciju kakvu ima. Građani koji su pogođeni izmjenom regulacionog plana uvjereni su da je ta promjena mišljenja imala svoju cijenu. Može li se to dokazati? Sigurni su da može, jer je grupa građana angažirala jednog od vodećih advokata iz oblasti krivičnog prava – prof. dr. Almina Dautbegovića iz Zenice. Za ovaj portal Dautbegović ranije je izjavio:

„Još 2016. godine ova priča je imala svoj početak, ali to je trebao biti i kraj – jer je Općina Maglaj tada provela javnu raspravu i građani su rekli ‘ne’. Općinsko vijeće je poštovalo volju građana i odustalo od izmjene regulacionog plana. Sada, međutim, ta javna rasprava nije provedena. Uprkos upozoravanjima građana da se time krše njihova prava, Općinsko vijeće je usvojilo izmjenu regulacionog plana kojim se faktički omogućava izgradnja  benzinske pumpe. Zasad izučavam predmet i mogu vam reći da sam odmah uočio brojne nezakonitosti. Vjerujem da će iz ove priče proizaći odgovornost pojedinaca na različitim nivoima i stepenima“.

O zakonitosti Mahmutagić pitao – ‘samoga sebe’!

Kakva odgovornost – kakvi bakrači! Nakon što je naš portal prošle godine objavio priču o ovom slučaju, odmah je reagirao i Transparency International BiH, koji je u svom dopisu od 12. maja 2021. obavijestio Općinu Maglaj da je iz sredstava javnog informisanja upoznat sa nezadovoljstvom građana Općine Maglaj zbog izmjene Regulacionog plana „Centar-Maglaj sjeverni dio“ na način da je na parceli u neposrednoj blizini stambenih objekata i kružne raskrsnice planirana izgradnja benzinske pumpe. Transparency je u tom dopisu tražio određene dokumente koji se odnose na ovaj slučaj, a pravni zastupnik građana prof.dr. Almin Dautbegović službeno je od Općine tražio da se preispita i stavi van snage Odluka o izmjeni Regulacionog plana. Nakon skoro tri mjeseca, načelnik Mahmutagić je službenim aktom odgovorio da „zahtjev za preispitivanje predmetne odluke nije osnovan…“. Da li je izmjena Regulacionog plana kojim se izgradnja benzinske pumpe na kružnoj raskrsnici proglašava javnim interesom zakonita ili ne, Mahmutagić je pitao ‘samoga sebe’ – odnosno (vlastitu) općinsku Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove. O zakonitosti je pitao i  „Stilprojekt“, firmu koja je izradila spornu (djelimičnu) izmjenu Regulacionog plana. A samog Mahmutagiće će za zakonitost njegovog postupanja pitati oni-koji -trebaju da ga pitaju.

Mirsad Mahmutagić je i član Glavnog, kao i predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a. Ovaj poštenjačina je najvjerovatniji kandidat ove stranke za nosioca liste za Federalni parlament na izborima ove godine.

Protiv Mirsada Mahmutagića još uvijek se ne vodi službena istraga.

Autor: Hajrudin REDžOVIĆ