Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana ustavom BiH

Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana ustavom BiH
Autor: Almin Dautbegović

Vrsta/sadržaj: knjiga

Jezik: bosanski

Godina izdavanja: 2008.

Izdavač: Univerzitet u Zenici

Fizički opis: str. 243; grafički prikazi; 24 cm

ISBN 978-9958-9169-1-5

Knjigom su obrađena ljudska prava i slobode koje građanima Bosne i Hercegovine garantuje Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda i njeni dodatni protokoli i njihov odnos sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Predstavljena je institucionalna zaštita ljudskih prava i sloboda kroz mehanizme i institucije nacionalne države pa do Evropskog suda u Strazburu.